Sosyal ağlar :

DİL

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   ENGELLİLERİ ENGELLEMEYİN

...» Engelli Ailelerine Bir Müjde De Bizden, İkinci Araç Alımlarınızda MTV’den İstisnadır!

...» Engellilere Muafiyetleri Eziyete Dönüştürmeyin! Engellilerin İkinci Araç Alımlarında MTV’den İstisna

...» ENGELLİLERDE VERGİ