Sosyal ağlar :

DİL

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   DUYURULAR

TAM TASTİK FİRMALAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR!

 

Tam tasdik işlemleri, yıllık kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali tabloların ve bildirimlerin tasdikini ifade eder.

Tam Tasdik İşlemlerinde;

- Karşıt İnceleme ve Vergi Dairelerinden Bilgi İstenilmesi

- Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi İstisna ve Muafiyetleri ile İlgili Diğer Tasdik İşlemleri

- KDV İadesi İşlemleri

- Tasdik Raporlarının İbrazı ve Vergi Dairelerince Yapılacak İşlemler

- Yeminli Mali Müşavirlerin Gelir İdaresi Başkanlığına Bilgi Verme Yükümlülükleri mevcuttur.

 

 

Tam tasdik yaptıran işletmeler Maliye Bakanlığı Vergi Denetim elemanlarınca incelenmiş sayılır. Dolayısıyla 3568 sayılı Kanuna ilişkin 18.seri no'lu Tebliğ uyarınca incelemeye tabi tutulmazlar. Ancak ihbar veya benzeri özel bir neden olması durumunca inceleme yapılabilir. Şirketler süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmelerinin olması halinde herhangi bir sınır olmaksızın, YMM Tasdik raporu ile KDV iadesi alabilirler. Diğer şirketlerden gelen karşıt inceleme talepleri tam tasdik yapılması halinde YMM'ler tarafından karşılanmaktadır. Böylece tam tasdik yaptıran mükellefler karşıt inceleme yükümlülüğünden kurtulurlar.