DİL

Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

ENGELLİLERİ ENGELLEMEYİN

ENGELLİLERDE VERGİ

  

ENGELLİLERİ ENGELLEMEYİN, ENGELLİLERDE VERGİ VE MUHASEBESİ

 

Doğuştan veya sonradan maruz kalınan rahatsızlık sebebiyle sağlık problemi yaşayan engelliler ve aileleri ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Özellikle bunlardan KDV ile oluşan engellerle başlamak istiyorum,

 

KDV AÇISINDAN :

 

Münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük hayatlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin, görme özürlülerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye, sesli kitap; ortopedik özürlülerin kullandıkları ortez-protez gibi cihazlar) ile özel bilgisayar programlarının yurtiçi teslimi ve ithalatı KDV'den istisna tutuluyor. Belirtilen niteliklere sahip araç ve gereçler ile bilgisayar programlarının sadece engellilere satışında değil, yurtiçinde tüm aşamalardaki satışlarında ve ithalatında istisnanın uygulanması gerekiyor. Gümrük Vergisi'nden muaf tutulan engellilere özel üretilen araçlar KDV'den de istisna; fakat bu araçlar yurtiçindeki bir satıcıdan alınırsa KDV kapsamında kabul ediliyor. Halbuki bu tarz taşıtların engellilerin günlük hayatlarında kullanılmaları için özel olarak üretilen bir araç olarak kabul edilmesi ve yukarıda bahsedilen istisna maddesi kapsamında işlem görmesi gerekir. Çünkü aynı durumda bulunan iki engelliden aracı yurtdışından satın alan engelliye tanınan KDV istisnasının, aracı yurtiçinden alan engelliye tanınmaması yalnızca bu engelliler arasında bir eşitsizliğe yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda yurtiçinde otomobil üreten firmaların da cezalandırmasına sebep oluyor.

 

Gelelim özürlülere yönelik KDV den muaf teslimin uygulama örneğine,

 

X şahsı Adres                                                tarih

 

 

Açıklama                                                         Br.Tutar                       Toplam

 

1 adt  özellikli motorsuz tekerlekli sandalye

 

(3065 sayılı KDV kanunun 17.maddesi 4-5 bendine istinaden KDV den muaftır)

 

 

                    650,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                      650,00

 

 

 

 

KDV :                          ----------

 

FATURA TOPLAMI:       650,00

Y.Altıyüzelli ytl dir

 

 Burada dikkat edilecek, birçok arkadaşımızın gözden kaçırdığı önemli bir durum mevcut, 17.maddeyle teslimin yüklenilen KDV si iade edilmez, tam istisnalar kdv kanununun 32.maddesinde sayılan maddelerle düzenlenmiş istisnalardır.iade de söz konusu değildir.kdv kanunun 30.maddesine istinaden gidere yazılır. beyanda da  ilave edilecek KDV ye eklenerek  gidere intikal ettirmemiz gereken bu KDV, direk o işin giderlerine yazılır, yani özürlüler birkezde buradan darbe yer çünkü bu işi yapan firmalar zaten kar marjları olan firmalar değildir, sen onların maliyetlerini arttırırsan bu iş destek olmaktan çıkar ve yine köstek olur, bugün olduğu gibi ah empati yapabilen bürokratlarımız nerdesiniz?  Niçin bu kadar uygulamadan yaşananlardan sorunlardan kopuksunuz.

 

Faturayı kesenin muhasebe kaydı:

  

100 veya 120                                      650.00_YTL

 

                            600  Y.İ.S                                             650.00_YTL

 

 

 Faturayı kesenın KDV beyanı:

 

 Yukarıdaki fatura örneğinde yüklenilen KDV  yi 100 ytl farz edelim,

 

İstisnalar, iade hakkı doğuran işlemler ve ihraç kaydıyla teslimler kısmında, Tablo-7 kısmı istisna kapsamına giren işlemlerde de 250 kod numarası ile 46. satıra matrahı 650 , 47. satıra yüklenilen KDV olan 100 ytl yi yazacağız. Bu 100 ytl yi aynı zamanda 30 nolu sütuna ilave edilecek KDV ye yazarak, indirimimizden de azaltmış olacağız.

 

Ay sonu itibariyle toplam KDV’lerin aşağıdaki gibi olduğunu kabul edelim.

 

Hesaplanan KDV          : 750.00 ytl

Yüklenilen KDV             : 100.00 ytl

 

İndirilecek KDV            : 690.00 ytl

 

 Beyandan sonraki sürecin muhasebe kaydı:

 

391 Hsp KDV                                                              750.00_YTL

 

770 İnd.Kabul Edilmeyen KDV Hs.                              100.00_ YTL

 

                                   191 İnd.KDV                                                               690.00_YTL

 

                                   360 Ödenecek KDV                                                    160.00_YTL

   

 

 

EMLAK VERGİSİ AÇISINDAN;

 

200 metrekareden düşük emlak için vergisi yok:

 

Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni bulunan engelliler, şartları taşıdıklarını sağlık raporuyla ispat etmeleri halinde Emlak Vergisi ödemeyecekler. Bu imkandan faydalanmak için mezkur meskende oturma şartı da yok. Yani engelliler sahip oldukları 200 metrekareden düşük meskeni kiraya da verseler Emlak Vergisi ödemeyecekler. Bürokrasi, TAM BİR ÇİLE! Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak rapor için özürlü çocuğuyla  hastaneye ulaşmak ayrı bir sıkıntı, hastane içinde özürlü çocukla oradan oraya koşturmak ayrı sıkıntı..

 

 GÜMRÜK VERGİSİ ;

 

  Gümrük Vergisi'nden muaf araç almak için izin belgesinin alınması aşamasında uygulanan prosedür sebebiyle engelliler ve yakınları tarafından yaşanan sıkıntılara da değinmek gerekiyor. Özel tertibatlı otomobil ithalatı talebi Ankara Gümrükleri başmüdürü veya yetki vereceği başmüdür Yardımcısı başkanlığında, Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük müdürü, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sakatlar Konfederasyonu temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından karara bağlanıyor. Heyet çalışmalarını Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü'nde yürütmekte olup heyetin toplanacağı gün ilgili sakat ve malul kişilerin de anılan gümrükte hazır bulunmaları şartı var. Her ay sadece bir gün toplanan bu heyete iştirak etmek isteyen engelliler ve yakınlarının yaşadıkları trajedi önceki haftalarda gazetelerde haber konusu olmuştu.

 

EĞİTİM DESTEĞİ İÇİN ;

 

Eğitim desteği için alınacak rapor bir çile, randevu aylar sonraya verilir, örneğin Ankara rehberlik 7.akşam sanat okulunda en üst kat tahminim asansörsüz 3 veya 4 katı özürlü çocuğunuzla çıkacaksınız, eziyet sonra Çankaya ilçe milli eğitime gidersiniz, raporu alır ve elden okula verirsiniz o ne okul Yenimahalleye bağlıdır o zaman geri raporu Çankaya ilçe milli eğitime götürürsünüz, Çankaya ilçe milli eğitim Yenimahalle ilçe milli eğitime orası   okula, bu seferde okulda randevu beklersiniz, randevu gelir ama sıra vardır, bu sene şansınız yoktur, seneye kalmıştır. Umarım bu eziyetlerde taraf olanlar dahil kimseye özürlü çocuk Allah nasip etmesin, ederse de sabrıyla  etsin.

 

ÖTV AÇISINDAN:

 

ÖTV ödenmeden malûl veya engelli tarafından yukarıda belirtilen esaslara göre iktisap edilen veya ithal edilen aracın çalınma, kaza, doğal afet gibi elde olmayan sebeplerle elden çıkması halinde, beş yıl geçmeden ÖTV istisnasından faydalanma imkanı bulunmuyor. Yani engelli veya malûl tarafından, bu şekilde kullanılamaz hale gelen araç yerine yeni bir araç alınması halinde eski aracın tescil tarihinden 5 yıl geçmemişse ÖTV ödenmesi gerekiyor.

 

ÖTV ödenmeden alınan bu araçlar engelli dışında birilerine bu süre zarfında satılırsa, alınmayan ÖTV'nin yeni alıcı tarafından ödenmesi gerekiyor. Bu da teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde engellilerin araçlarını elden çıkaramama veya piyasaya göre ucuz satmalarına sebep oluyor. Bu uygulama sebebiyle  aslında engellilere tanınan ÖTV istisnasından değil, bir ÖTV ertelemesinden bahsedilebilir.

 Kanunlar ve tebliğlerle getirilen düzenlemelerin uygulanması aşamasında görevli bürokratların işi zorlaştırmaları ve her müracaatta belgelerin aslını istemeleri de engellileri ve yakınlarını maddi ve manevi külfet altına sokuyor.

 

Köprüler ve otoyollar Engelli plakalı araçlara ücretsiz olsun diyerek yetkililere seslenmek istiyorum. ENGELLİLERİ ENGELLEMEYİN!