DİL

Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

DUYURULAR

...» KONKORDATO DA FERAGAT VE BORCA BATIKLIK BİLANÇOSU

...» Haciz yapılamayacak mallar ve haklar hangileridir?

...» TAM TASTİK FİRMALAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR!

...» İŞ MÜRACATI YAPACAKLARA DUYURUDUR!

...» Şirketlerle ilgili özel vergi avantajları

...» Vergi borcundan dolayı ücretin en çok üçte biri haczedilebilir

...» İŞ MÜRACATINDA CV NEDEN ÇOK ÖNEMLİ!

...» İmha olunan malların girdi KDV'si ve sorumluları